Sněmovní tisk 330
Návrh zákona o myslivosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Královehradeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 20. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Bradík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 28. 5. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 5. 2003. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2003 jako tisk 330/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 7. 2003 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Robert Kopecký a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 127, usnesení č. 689).Hesla věcného rejstříku: Myslivost

Deskriptory EUROVOCu: kvalita životního prostředí, lov, lovná zvěř, ochrana živočišné říše, regulace lovu, správní dohled

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)