Sněmovní tisk 288
V. n. z. o ochranných známkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 15. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2003 (usnesení č. 124). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Býček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 455).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/3, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 205, usnesení č. 699).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 11. 2003.
  Zákon Senátem schválen 4. 12. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 19. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 441/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: duševní vlastnictví, Evropský patentový úřad, obchodní licence, obchodní značka, ochranná známka EU, právo na obchodní značku, průmyslové vlastnictví, registrovaná obchodní známka

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)