Sněmovní tisk 246
Dohoda o zřízení Mez. org. pro révu vinnou a víno

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 246/0 dne 12. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 3. 2003 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 488).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 246/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 715).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 12. 2003.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 17. 12. 2003.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní dohoda, vinice, víno, vinohradnictvíISP (příhlásit)