Sněmovní tisk 212
Vládní návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 12. 2003.
  Zákon Senátem schválen 21. 1. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 77/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Veterinářství, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, ochrana zvířat, péče o pohodu zvířat, představení se zvířaty, přeprava zvířat, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)