Sněmovní tisk 1173
Vl. n. zákona o pohonných hmotách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1173/0 dne 20. 10. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2005 (usnesení č. 502). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2001).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1173/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1173/2, který byl rozeslán 9. 3. 2006 v 14:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 262, usnesení č. 2305).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 3. 2006.
  Návrh zákona 19. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1173/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1173/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2482).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 311/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Komunikace dopravní, Paliva a maziva

Deskriptory EUROVOCu: benzin, dieselová nafta, motorové palivo, náhradní palivo, nebezpečná látka, povolení k prodeji, prodej, zemní plyn

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)