Sněmovní tisk 1132
Novela horního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1132/0 dne 22. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1954).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1132/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1132/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1132/3, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 264, usnesení č. 2306).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 3. 2006.
  Návrh zákona 19. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1132/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1132/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 2480).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 313/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bohatství nerostné, Hornictví

Deskriptory EUROVOCu: dekontaminace, důlní dobývání, důlní provoz, rezervy, rozpočtová politika, těžební průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)