Sněmovní tisk 1061
Vl. n. z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1061/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1824).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1061/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1061/2, který byl rozeslán 30. 11. 2005 v 12:58.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 718, usnesení č. 2030).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 1. 2006.
  Zákon Senátem schválen 2. 2. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 56/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Fond národního majetku, Papíry cenné, Podnikání, Příspěvky státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, finanční instituce, finanční trh, kapitálový trh, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)