Sněmovní tisk 1060
Novela z. občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, cenová politika, cenová regulace, občanský zákoník, pronájem, pronájem nemovitosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)