Sněmovní tisk 628
Interpelace J.Kohlíčka na B.Sobotku ve věci výkl. pojmu realizace stavby

Dokument

Autor: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jaromíra Kohlíčka na ministra financí Bohuslava Sobotku ve věci výkladu pojmu realizace stavby
Adresát: JUDr. Cyril Svoboda
Podáno dne: 20. 2. 2004
Odesláno adresátovi: 23. 2. 2004
O zařazení na schůzi požádáno dne: 1. 4. 2004

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 4. 2004 jako tisk 628/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, finanční kontrola, obec, státní podpora, stavbaISP (příhlásit)