Sněmovní tisk 276
Interpelace M. Němcové ve věci Zprávy o čs.soudnictví

Dokument

Autor: Miroslava Němcová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Miroslavy Němcové na ministra spravedlnosti Pavla Rychetského ve věci Zpráva o stavu českého soudnictví
Adresát: JUDr. Pavel Rychetský
Podáno dne: 20. 2. 2003
Odesláno adresátovi: 20. 2. 2003
O zařazení na schůzi požádáno dne: 27. 3. 2003

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 4. 2003 jako tisk 276/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 10. 4. 2003 na 14. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: právní systém, trestní řízení, zpráva o činnostiISP (příhlásit)