Sněmovní tisk 19
N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Grůza, Ladislav Skopal, Veronika Nedvědová, Pavel Kováčik, Marian Bielesz, Jiří Hanuš, Jaroslav Lobkowicz, Michal Hašek, Jiří Papež) předložila sněmovně návrh zákona 8. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Grůza Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 9. 8. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 8. 2002. Vláda zaslala stanovisko 10. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 9. 2002 jako tisk 19/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2002 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 95).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/2 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 19/4, který byl rozeslán 19. 2. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 196, usnesení č. 299).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 19/5, který byl rozeslán 4. 3. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 401, usnesení č. 346).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 279, usnesení č. 413).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 5. 2003.

Zákon vyhlášen 23. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 150/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Školství, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, převod vlastnictví, stavební pozemek, veřejný majetek, vztah mezi státem a regionem, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)