Sněmovní tisk 1252
N.z. o náhradě mzdy za nevyčerpanou dovolenou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň) předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2006.
Zástupce navrhovatele: Janeček J., Holáň V..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1252/0 dne 6. 2. 2006.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2006. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 3. 2006 jako tisk 1252/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Politika sociální, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: dovolená na zotavenou, mateřská dovolená, mzdová politika, pracovní nezpůsobilost, rodičovská dovolená, zvláštní dávkyISP (příhlásit)