Sněmovní tisk 972
Výroční zpráva a roční závěrka Pozemkového fondu za rok 1993

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993
Autor: Pozemkový fond
Předloženo: 16.05.1994
Rozesláno všem poslancům 17. 5. 1994 jako sněmovní tisk 972.
Organizační výbor určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal zprávu k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.


ISP (příhlásit)