Sněmovní tisk 879
Zákon o změně zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: POSLANCI.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 879.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 886. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 925.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 27.04.1994 na 18. schůzi schválen (usnesení č. 373).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5.05.1994.
     Prezident zákon podepsal 17.05.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 8. 6. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 114/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Těžba a výrobaISP (příhlásit)