Sněmovní tisk 869
Mezinárodní dohody s Rumunskem a Portugalskou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-03-10.
    Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 869 dne 1994-03-15.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
      Smlouva byla dne 31. 5. 1994 na 19. schůzi schválena (usnesení č. 389).


ISP (příhlásit)