Sněmovní tisk 862
Zákon o cenách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-03-08 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 862.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 10.03.1994 usnesení č. 306 rozdané jako tisk 884. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 974.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 31.05.1994 na 19. schůzi schválen (usnesení č. 390).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9.06.1994.
     Prezident zákon podepsal 21.06.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 29. 6. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 135/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Ceny, Správa státní

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justiceISP (příhlásit)