Sněmovní tisk 861
Zákon o mimosoudních rehabilitacích a o úpravě vlast. vztahů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Dobal Viktor.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861.
  Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 888. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 888. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 923.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl zamítnut.
     Návrh zákona 29.04.1994 na 18. schůzi schválen (usnesení č. 385).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5.05.1994.
     Prezident zákon podepsal 17.05.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 8. 6. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 116/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Referendum, Vztahy vlastnické

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, PolitikaISP (příhlásit)