Sněmovní tisk 837
Mezinárodní dohoda s Republikou Slovinsko

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-04-11.
  Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.
  Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 837 dne 1994-04-13.
 • Organizační výbor navrhl zkrácení lhůty k projednání na 45 dnů od rozdání poslancům a vydal 14. 4. 1994 usnesení č. 328 rozdané jako tisk 934.

  Určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Zahraniční výbor.
   Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 29. 4. 1994 na 18. schůzi schválen (usnesení č. 383).
    Smlouva byla dne 1. 6. 1994 na 19. schůzi schválena (usnesení č. 399).


ISP (příhlásit)