Sněmovní tisk 836
Zákon o územní samosprávě a státní správě v České republice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
    Zástupce navrhovatele: Kačenka Františe.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836.
    Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
  • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 881. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.


ISP (příhlásit)