Sněmovní tisk 815
Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Lux Josef.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 815.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 818. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 913.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.


ISP (příhlásit)