Sněmovní tisk 800
Zákon o zmírnění následků majetkových křivd

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 808. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 918.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 28.04.1994 na 18. schůzi schválen (usnesení č. 377).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5.05.1994.
     Prezident zákon podepsal 17.05.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 8. 6. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 115/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Křivdy majetkové, Referendum

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)