Sněmovní tisk 766
Zákon o sdružování v politických stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
    Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 766.
  • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 801. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
      Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 832.


ISP (příhlásit)