Sněmovní tisk 417
Zákon o státní správě a samosprávě ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Piťha Petr.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 417.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 442. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 513.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 26.04.1994 na 18. schůzi zamítnut.

     Hesla věcného rejstříku: ŠkolstvíISP (příhlásit)