Sněmovní tisk 2119
Dohoda mezi vl. ČR a Francie o potírání celních podvodů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 3. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ivan Kočárník.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2119/0 dne 25. 3. 1996.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 3. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výborISP (příhlásit)