Sněmovní tisk 2113
Zpráva o plnění Programu soc. prevence a prevence krim.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996", na 40. schůzi PS usnesením č. 1044 přikázána BBV, VPLPN a VSPZ.

Autor: vláda

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Kriminalita, Prevence sociálníISP (příhlásit)