Sněmovní tisk 2112
Roční účetní uzávěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1995

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní uzávěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1995

Autor: FDM

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládežeISP (příhlásit)