Sněmovní tisk 2077
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2077/0 dne 18. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: MVDr. Jan Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 939).

 • V


Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Potraviny, potravinářství, Tabák, tabákové výrobkyISP (příhlásit)