Sněmovní tisk 2070
Zákon o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Benda František.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: EkologieISP (příhlásit)