Sněmovní tisk 2066
Zákon - novela z. o vodách (vodní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Benda František.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: VodohospodářstvíISP (příhlásit)