Sněmovní tisk 2059
Zákon - novela z. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zabezpečení sociálníISP (příhlásit)