Sněmovní tisk 2024
Zákon - novela z. o sdružování v polit. stranách a hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Matulka Dalibor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2024/0 dne 3. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 25. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 1. 1996 jako tisk 2024/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Viktor Dobal a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 946).

 • V


Hesla věcného rejstříku: Strany politickéISP (příhlásit)