Sněmovní tisk 2015
Zákon o České národní nadaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Ježek Tomáš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2015/0 dne 18. 12. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 1996 jako tisk 2015/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Robert Kolář a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 937).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2015/3.


Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskovéISP (příhlásit)