Sněmovní tisk 2009
Zákon - novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Bělehrádek Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2009/0 dne 12. 12. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 1995. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 887).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2009/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2009/2, který byl rozeslán 24. 4. 1996 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1059).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 148/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zakázky, Zákon o ovzduší

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, ObčanISP (příhlásit)