Sněmovní tisk 1977
Zákon - novela z. č. 102/1992 Sb.,v souvisl. se z.č.509/91Sb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1977/0 dne 16. 11. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 1995. Určil zpravodaje: JUDr. Hana Kordová Marvanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 837).

 • V


Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník občanskýISP (příhlásit)