Sněmovní tisk 1956
Zákon - novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Kozák Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1956/0 dne 26. 10. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 1995. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 1995 jako tisk 1956/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 12. 1995. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 12. 1995 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 874).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1956/2.


Hesla věcného rejstříku: ZakázkyISP (příhlásit)