Sněmovní tisk 16
Zákon - Psychologická komora

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1992-09-10 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Gjurič Andrej.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 16.
  Návrh zákona 11.09.1992 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 10.09.1992 usnesení č. 93 rozdané jako tisk 36. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 40 dnů od rozdání poslancům a vydal 10.09.1992 usnesení č. 93 rozdané jako tisk 36. Určil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl zamítnut.
     Návrh zákona 2.06.1994 na 19. schůzi vzat zpět.


ISP (příhlásit)