Sněmovní tisk 213
Zákon o přechodu některých věcí do vlastnictví obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1993-03-26 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Orgoníková Hana.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213.
  Návrh zákona 13.04.1993 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 8.04.1993 usnesení č. 86 rozdané jako tisk 240. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 40 dnů od rozdání poslancům a vydal 8.04.1993 usnesení č. 86 rozdané jako tisk 241. Určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 344.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl schválen.


ISP (příhlásit)