Sněmovní tisk 1742
Novela zákona o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)