Sněmovní tisk 1386
Zákon o opatřeních na ochranu veřejn.zájmu - poslan.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)