Sněmovní tisk 986
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 12. 2016 jako tisk 986/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1462/16, PID KORNAE9E5QKY.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Zpravodajem určen Ladislav Velebný.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 986/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 68, usnesení č. 1509).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)