Sněmovní tisk 98
Návrh novely trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Chytka Radim a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 24. 10. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 11. 2002 jako tisk 98/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mládež, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: trestní odpovědnost, trestní řízení, trestní zákoník, výkon trestu, zločinnost mládeže, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)