Sněmovní tisk 886
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA předložil sněmovně návrh zákona 5. 8. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 6. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 8. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 9. 2009 jako tisk 886/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1423). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 126, usnesení č. 1423).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 10. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 181, dokument 181/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 11. 2009 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 181/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 2009 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 345).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 422/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, politika vzdělávání, školská legislativa, učitel, vzdělávání pedagogů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)