Sněmovní tisk 843
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 4. 2020 jako tisk 843/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 380/20, PID KORNBNBHL76E.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 5. 2020 (usnesení č. 287).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 843/1 rozesláno poslancům 4. 9. 2020.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 16. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 843/2 (bere na vědomí).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 843/3 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 10. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1263).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)