Sněmovní tisk 833
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 20. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 50).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 833/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 22. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5611.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 4. 2020 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1101).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 24. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 208/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5050Věra Kovářová17274-26114.docx (15 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 22. 4. 2020 v 19:50:28
5051Mikuláš Ferjenčík17275-26115.docx (870 KB) / PDF (125 KB, 2 strany) 22. 4. 2020 v 20:09:26


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, financování rozpočtu, mimořádný rozpočet, návrh rozpočtu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)