Sněmovní tisk 804
Novela z. o exekutorech a exekuční činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 804/0 dne 17. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1191).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 804/2, který byl rozeslán 11. 6. 2009 v 13:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 348, usnesení č. 1293).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 134, dokument 134/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 134/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 254).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 286/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonný orgán

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)