Sněmovní tisk 752
Novela z. o vojácích z povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 752/0 dne 27. 2. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2009 (usnesení č. 360). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1247).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 752/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 752/2, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 453, usnesení č. 1306).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 146, dokument 146/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 2009 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 146/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 271).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 8. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 272/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Mzdy, odměny za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mzda, pracovní povinnost, příspěvek pozůstalým, profesionální armáda, vojenský výcvik, vojska v zahraničí

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)