Sněmovní tisk 746
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 746/0 dne 24. 2. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2009 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: Ing. Mgr. Marcela Mertinová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1482).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 746/2, který byl rozeslán 29. 1. 2010 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 433, usnesení č. 1578).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 746/3, který byl rozeslán 10. 3. 2010 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 1637).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 250, dokument 250/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 250/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 460).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 159/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Školství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, průběžná profesní příprava, učitel

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)