Sněmovní tisk 741
Novela z. o uvádění biocidních přípravků na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 741/0 dne 20. 7. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1262).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 741/2, který byl rozeslán 24. 11. 2004 v 14:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 348, usnesení č. 1423).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 1. 2005.
  Návrh zákona 2. 2. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 741/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 741/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 439, usnesení č. 1541).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 125/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Fond dětí a mládeže, Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: herbicidy, insekticidy, kontrola dovozu, kontrola vývozu, obchodní licence, přípravky ochrany rostlin

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)