Sněmovní tisk 729
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Bičík, Alexander Černý, Vladimír Koníček) předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Bičík Milan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 729/0 dne 6. 2. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 729/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní tisky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)