Sněmovní tisk 720
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Ostrý, Karel Šplíchal, Petr Ibl, Jan Vidím, Jan Kasal, Petr Bratský) předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Ostrý Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 720/0 dne 25. 6. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 7. 2004 jako tisk 720/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1488).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 720/3, který byl rozeslán 20. 4. 2006 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 242, usnesení č. 2442).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 3. 7. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 343/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sport, Vandalismus, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, chuligánství, sport, trestný čin proti majetku, trestný čin proti osobám, vandalismus

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)